Fasadstegar – funktionella och säkra!

TAWIs fasadstegar är en säker och lättmonterad lösning för alla uppgångar på byggnader och maskinanläggningar.

Använd vår fasadstege som evakueringsstege eller som servicestege och beroende på användningsområde, tillsätt även ryggskydd eller säkerhetsskena som fallskydd. Våra fasadstegar anpassas efter era förutsättningar och alla komponenter är anpassade till varandra. Alla våra fasadstegar motsvarar kraven i AFS 2004:3 samt DIN EN 131.

thumnagel bild för produkt

Säkerhetsskena med tillbehör.

thumnagel bild för produkt

Stationär lösning till byggnader och maskiner upp till 10meter.