Fasadstegar med ett segment

Stationär lösning till byggnader och maskiner som är upp till 10meter höga. Även godkänd för användning av utrymningsstege.

• För platsfast montering, på byggnader antingen för underhåll enligt DIN 18 799-1 eller som nödstege enligt DIN 14 094-1 eller som maskinåtkomst enligt DIN 14 122-4.
• Ryggskydd som säkringssystem, kan användas vid alla standarder.
• Stegens bredd: 520mm
• Det går att välja väggfästen med olika väggavstånd upp till 600mm.
• Avstånden mellan väggförankringarna får högst vara 2,0m. Därför måste varje stegdel monteras med minst två väggförankringar.
• Det går att välja säkerhetsbommar, åtkomstsäkringar samt plattformar utifrån behov.
• Fasadstegsutföranden som skiljer sig från de angivna måtten kan färdigställas på begäran.

OBS!
Pluggar och skruvar för väggmontering medföljer ej.

produkt bild